Kontoret for voldsoffererstatning
Kontakt RKK    Lenker    RKK Brosjyren

Kontoret for voldsoffererstatning Støttetelefon

Andre språk

Russian

Barentssamarbeid om støtte til kriminalitetsofre

Onsdag 2. juli, 2008

Etter initiativ fra Kontoret for voldsoffererstatning/Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre, er det inngått avtale mellom kontoret og virksomheter på russisk side om samarbeid for lokal utvikling av et støttetilbud til kriminalitetsofre i Barentsområdet.

Dette skal gjøres ved å inngå samarbeid med lokale aktører i Murmansk, som allerede er etablert i området, og som kan stå for drifta av tilbudet. Barentssekretariatet har gitt finansiell støtte til  igangsetting av prosjektet.