Kontoret for voldsoffererstatning
Kontakt RKK    Lenker    RKK Brosjyren

Kontoret for voldsoffererstatning Støttetelefon

Andre språk

Russian

Ny nettside for Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre

Mandag 7. juli, 2008

Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre åpner i dag ny nettside kriminalitetsofre.no. Formålet med dette er å øke kunnskapen om rådgivningskontorenes virksomhet.

Det hele startet i 1996 ved at det ble igangsatt forsøksvirksomhet med rådgivningskontorer for kriminalitetsofre. Bakgrunnen var behovet for å stille egen rådgivningstjeneste til rådighet for ofre for kriminalitet, fordi disse i en del tilfeller vil ha problemstillinger å stri med som det øvrige hjelpeapparatet ikke nødvendigvis behersker fullt ut.

Siden 1996 har rådgivningskontorene blitt utbygget slik at det i dag finnes 14 kontorer, med god geografisk spredning. Det siste kontoret ble åpnet i Tønsberg for bare noen uker siden. Pr. 1. januar 2007 ble rådgivningstilbudet, etter Stortingets beslutning, gjort permanent. Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre ledes, faglig og administrativt, fra Kontoret for voldsoffererstatning i Vardø.

Vi mottar gjerne tilbakemeldinger om nettsiden. Vi har selvsagt litt arbeid igjen. Vi skal ha en kortversjon med informasjon om rådgivningskontorene på 7-8 språk. Foreløpig er det kun den russiske teksten som er ferdig. De øvrige tekstene kommer i løpet av et par måneder. Vi bygger også fortsatt på de lokale sidene for de fjorten kontorene - men vi er her nå: Velkommen!