Kontoret for voldsoffererstatning
Kontakt RKK    Lenker    Brosjyrer

Kontoret for voldsoffererstatning Støttetelefon

Andre språk

English  Russian  Arabic  Polish  Bosnian  Kurdish  Farsi

Brudd på menneskerettighetene

Onsdag 15. april, 2009

Førstestatsadvokat Morten Eriksen mener at Norge bryter menneskerettighetene når voldsutsatte kvinner blir tvunget til å leve i skjul. Eriksen oppfordrer kvinnene til å ta sakene sine til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. 1400 kennesker lever i dag med ny identitet på hemmelige adresseri Noerge. Flesteparten av dem er kvinner og barn som har rømt fra vold og overgrep i hjemmet.