Kontoret for voldsoffererstatning
Kontakt RKK    Lenker    Brosjyrer

Kontoret for voldsoffererstatning Støttetelefon

Andre språk

English  Russian  Arabic  Polish  Bosnian  Kurdish  Farsi

Rettssystemet glemmer ofrene, sier ransofret Silje Reime

Tirsdag 13. januar, 2009

Ransofret Silje Reime forteller i Stavanger Aftenblad om sine opplevelser i møtet med politi og rettsvesen, etter at hun i februar 2007 ble utsatt for et væpnet ran på Nærbø på Jæren.

Ingen ivaretok mine interesser og jeg måtte lese om sakens gang i avisene, forteller Reime, som ved en tilfeldighet fant informasjon om Rådgivningskontoret for kriminalitetsofre. At det fantes et slikt rådgivningskontor, kunne politiet ha opplyst meg om, men det gjorde de ikke, sier Silje Reime til Stavanger Aftenblad.