Kontoret for voldsoffererstatning
Kontakt RKK    Lenker    RKK Brosjyren

Kontoret for voldsoffererstatning Støttetelefon

Andre språk

Russian

Regjeringen vil styrke tilbudet til kriminalitetsofre

Lørdag 6. september, 2008

Regjeringen vil styrke tilbudet for kriminalitetsofre ved å gi et bredt og tilgjengelig tilbud til alle som er berørt av kriminalitet. Som et viktig ledd i dette arbeidet ble den nye Støttetelefonen for kriminalitetsofre åpnet 1. september. Etableringen av Støttetelefonen for kriminalitetsofre er ett av tiltakene i regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner, fremgår det av pressemelding fra Justisdepartementet 1. september.

Å bli offer for kriminalitet kan ha alvorlige konsekvenser for den enkeltes helse, selvbilde, trygghetsfølelse og livskvalitet. En støttetelefon kan bidra til å hjelpe ofre både gjennom støttesamtaler og gjennom informasjon om hvor veien videre kan gå, sier justisminister Knut Storberget.
Støttetelefonen for kriminalitetsofre er et grønt nummer man kan ringe dersom man har vært utsatt for noe kriminelt.  Tjenesten er landsdekkende, og skal være et lavterskeltilbud for både menn og kvinner.
- Her kan ofre for kriminalitet få snakke med personer som kan bidra til å hjelpe med spørsmål og behov som kan dukke opp etter å ha vært utsatt for en kriminell handling, enten det er vold eller andre former for kriminalitet som har rammet en, sier justisministeren.
Også de som indirekte berøres av kriminelle handlinger og som ønsker å hjelpe er velkommen til å ringe. Ved støttetelefonen gis også informasjon om hvor man kan få hjelp og bistand i sitt lokalsamfunn, fylke eller region.
Støttetelefonen betjenes av rådgivere ved Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre (RKK), som har lang erfaring med å støtte og hjelpe ofre for ulike typer kriminalitet.