Kontoret for voldsoffererstatning
Kontakt RKK    Lenker    RKK Brosjyren

Kontoret for voldsoffererstatning Støttetelefon

Andre språk

Russian

Støttetelefon - Et skritt i riktig retning

Lørdag 23. august, 2008

Professor i kriminologi Annika Snare ved universitetet i København, har stor tro på en landsomfattende støttetelefon for kriminalitetsofre som skal igangsettes 1. september og som skal administreres fra Kontoret for voldsoffererstatning i Vardø.

Professor Snare foreleste denne uken på et seminar i Vardø, for de støttepersonene som skal bemanne støttetelefonen for kriminalitetsofre, som justisministeren åpner til uken. Blant disse var samtlige ansatte ved Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre.
Informasjonsbehovet hos kriminalitetsofre er stort, sier professor Snare til NRK.

Støttetelefonen er en av femti punkter i handlingsplanen mot vold i nære relasjoner, som regjeringen har besluttet å gjennomføre.