Kontoret for voldsoffererstatning
Kontakt RKK    Lenker    RKK Brosjyren

Kontoret for voldsoffererstatning Støttetelefon

Andre språk

Russian

Halvårsstatistikk: Stadig flere bruker rådgivningskontorene

Mandag 18. august, 2008

Statistikken til Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre 2008 viser en fordobling av antall brukere første halvår. Det ble registrert 1201 brukere i virksomheten, mot 1410 i hele 2007. Forklaringen ligger ikke i at det er blitt mer kriminalitet. Grunnen er at kriminalitetsutsatte er blitt mer oppmerksom på tilbudet fra Rådgivningskontorene. Dette sier direktør Remi Strand.

Vår statistikk viser at 63% av de som oppsøkte Rådgivningskontorene første halvår fikk informasjon om ordningen fra politiet. 7% ble kjent med tilbudet fra plakater eller brosjyrer. 5% ble henvist til Rådgivningskontorene fra advokater, og 1% ble kjent med tilbudet fra annonser i avisene. Strand er glad for informasjonsbistanden fra politiet. Vi merker stadig økt fokus på ofrenes behov hos politi- og påtalemyndighet. Dette er gledelig, sier Strand.

Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre er et lavterskeltilbud til alle som har blitt utsatt for kriminalitet, ikke bare voldsofre. Rådgiverne gir råd og menneskeligstøtte. Du kan ringe uten å oppgi navn, for eksempel for å diskutere fremgangsmåten når du anmelder en sak om familievold. Ved behov kan rådgiverne også følge deg i retten, når du skal vitne. Første halvår gjaldt 482 av henvendelsene ordinær vold. 463 ønsket bistand i forbindelse med sak om seksuelle overgrep, hvorav 250 gjaldt overgrep mot barn. 26 saker som kom til Rådgivningskontorene for kriminalitetsutsatte første halvår gjaldt vinningslovbrudd, som ran, tyveri og lignende.

Saksutviklingen viser at tilbudet fra Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre får stadig større aktualitet. De fleste rådgiverne har politifaglig bakgrunn, andre har helsefaglig bakgrunn. Den fagkombinasjonen gir en meget god plattform for å bistå kriminalitetsofre, nesten uansett hva saken gjelder, sier direktør Remi Strand, som oppfordrer alle om å kontakte Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre.