Kontoret for voldsoffererstatning
Kontakt RKK    Lenker    Brosjyrer

Kontoret for voldsoffererstatning Støttetelefon

Andre språk

English  Russian  Arabic  Polish  Bosnian  Kurdish  Farsi

Nyheter

Storberget vil hasteinnføre skjerpede straffer.

Fredag 5. februar, 2010

Justisminister Knut Storberget (Ap) vil ha strengere straffer for vold i nære relasjoner. En ny lov skal presenteres Stortinget før påske.

Les mer »

EU styrker kriminalitetsofferarbeidet

Mandag 27. juli, 2009

Den svenske regjeringen overtok 1. juli d.å. ordførerskapet i EU. En av målsetningene for det svenske ordførerskapet er å formulere ut et avsnitt om kriminalitetsofrenes rettigheter i det kommende Stockholmprogrammet. Bakgrunnen er et ønske om å øke mulighetene for å arbeide for å styrke støtten til kriminalitetsofre i EU. Les mer »

Ofre for tvangsekteskap kan benytte RKK

Onsdag 15. juli, 2009

I Norge er det straffbart å tvinge noen til å inngå ekteskap mot sin vilje. Slik tvang kan innebære bruk av vold, frihetsberøvelse, psykisk press m.m. Ofre for tvangsekteskap kan få støtte og veiledning fra Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre. Les mer »

Barns erfaringer fra livet på krisesenter.

Onsdag 8. juli, 2009

Caroline Øverlien, Marit Jacobsen og Are Evang har foretatt en landsomfattende studie om flukten, oppholdet og forestillingen om fremtiden til barn som søker vern på krisesentre.

Les mer »

Turister utsatt for kriminalitet

Tirsdag 7. juli, 2009

Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre bistår turister som utsettes for kriminalitet.

Les mer »