Kontoret for voldsoffererstatning
Kontakt RKK    Lenker    Brosjyrer
Kontoret for voldsoffererstatning Støttetelefon

Andre språk

English  Russian  Arabic  Polish  Bosnian  Kurdish  Farsi

Bergen

Rådgjevingskontoret for kriminalitetsofre i Bergen dekkjer Hordaland og Sogn og Fjordane politidistrikter.

Rådgjevingskontoret for kriminalitetsofre kan bidra med:
Støttesamtaler, råd og veiledning. Kontoret har som hovudgjeremål å hjelpe personar som har opplevd kriminalitet. Kontoret hjelper òg med informasjon med omsyn til domstolshandsaming, medrekna vitnestøtte m.m. Kontoret hjelper òg til i samband med søknad om valdsofferskadebot frå staten. Rådgjevingskontoret for kriminalitetsoffer skal vera eit trygt haldepunkt og gje medmenneskeleg støtte og hjelp til folk i ein vanskeleg situasjon. All hjelp som Rådgjevingskontoret yter er gratis.

Rådgivningskontoret ble etablert september 2005 og samarbeider med Bergen lækjarvakt, livskrisehjelpen, varn og eldre, politi, advokatar m.m.

Rådgjevingskontoret gir også støtte til vitner i straffesaker.Kontoret gir støtte til vitner både før- under og etter hovedforhandling. Støtte til vitner går ut på å gi medmenneskelig støtte og praktisk informasjon i forbindelse med rettssaker og under avhør hos politiet. I dette inngår, der det er ønskelig, å møte frem i rettsmøtet sammen med vitnet og være til stede under vitneprovet. Møte med politiet og rettsapparatet er for mange en situasjon som preges av uro og usikkerhet. Det viser seg derfor at praktisk og medmenneskelig støtte er av stor betydning, og bidrar til å skape trygghet hos vitnet.

Kontaktinformasjon

Rådgjevar: Harald Budal.

Besøksadresse: Statens Hus, Kaigaten 9 i Bergen (kart)
Postadresse: Postboks 7310, 5020 Bergen
Telefon: 78 98 96 10
Telefax: 78 98 96 11
Mobiltelefon: 976 35 606
E-post: [email protected]

Åpningstider: måndag, tysdag, onsdag og torsdag frå kl. 08.00 til kl. 15.30. Elles etter avtale.