Kontoret for voldsoffererstatning
Kontakt RKK    Lenker    Brosjyrer
Kontoret for voldsoffererstatning Støttetelefon

Andre språk

English  Russian  Arabic  Polish  Bosnian  Kurdish  Farsi

Brosjyrer

Her finner du et utvalg av våre brosjyrer. Disse kan lastes ned som PDF. Dersom ønskelig kan man også få disse brosjyrene tilsendt per post, vederlagsfritt.

Tilgjengelige brosjyrer

Statlig erstatning til voldsofre

Informasjonsbrosjyre om Voldsoffererstatning

Brosjyren inneholder en beskrivelse av regelverket og veiledning om fremgangsmåten for å søke om voldsoffererstatning fra staten.
Last ned norsk PDF » : Last ned engelsk PDF » : Last ned samisk PDF »: Last ned arabisk PDF »: Last ned urdu PDF »

 

RKK Brosjyre (miniatyrbilde)

Informasjonsbrosjyre om Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre

Brosjyren inneholder en beskrivelse av Rådgivningskontorenes tilbud.
Last ned norsk PDF » : Last ned engelsk PDF » : Last ned russisk PDF »: Last ned arabisk PDF »: Last ned urdu PDF »

Voldsofferresepten

Voldsoffer-resepten

Voldsoffer-resepten er først og fremst til bruk på legevakter og hos tannleger. Resepten gir stikkordsmessig veiledning til voldsofre som skal søke om voldsoffererstatning.
Last ned PDF »

 

Kvinnevold

Brosjyre om kvinnevold

Brosjyren henvender seg først og fremst til kvinner som blir utsatt for vold fra nærstående. Brosjyren gir veiledning om politianmeldelse, om bevissikring og om erstatningssøknad.
Last ned PDF »

 

Fra anmeldse til dom

Fra anmeldelse til dom

En kortfattet orientering til kriminalitetsofre om rettigheter og plikter.
Last ned PDF »

 

Voldsbrosjyre forside

Har du blitt utsatt for vold, voldtekt, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse eller menneskehandel?

Denne brosjyren gir deg informasjon om juridiske rettigheter og hvor du kan henvende deg for å få hjelp.
Last ned PDF Norsk : Engelsk : Samisk : RussiskArabisk : Bulgarsk : Thai : Tyrkisk : Urdu

NB! Denne brosjyren kan ikke bestilles via skjemaet under, kun lastes ned som PDF.

Bestill brosjyre

Brosjyrenavn Antall
Infobrosjyre om voldsoffererstatning (norsk)
Infobrosjyre om voldsoffererstatning (engelsk)
Infobrosjyre om voldsoffererstatning (samisk)
Infobrosjyre om voldsoffererstatning (urdu)
Infobrosjyre om voldsoffererstatning (arabisk)
Infobrosjyre om Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre (norsk)
Infobrosjyre om Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre (engelsk)
Infobrosjyre om Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre (russisk)
Infobrosjyre om Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre (arabisk)
Infobrosjyre om Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre (urdu)
Voldsoffer-resepten
Kvinnevold
Kriminalitetsofre - Fra anmeldelse til dom
Informasjon
Kontaktperson
E-post
Telefon nummer
Bestillers navn
Leveringsadresse
Postnummer/poststed
Kommentarer


Våre kontorer