Kontoret for voldsoffererstatning
Kontakt RKK    Lenker    Brosjyrer
Kontoret for voldsoffererstatning Støttetelefon

Andre språk

English  Russian  Arabic  Polish  Bosnian  Kurdish  Farsi

Vardø

Medieomtale

Rådgivningskontoret for kriminalitetsofre i Vardø ble opprettet i 2006 og dekker de kommuner som omfatter Østfinnmark og Vestfinnmark politidistrikter.

Rådgivningskontoret for kriminalitetsofre kan bidra med:
Støttesamtaler, råd og veiledning.

Informasjon om rettigheter og bistand til å kontakte det øvrige hjelpeapparatet

Informasjon om anmeldelsesrutiner, råd og veiledning i erstatningspørsmål.

Yte bistand ved søknad om voldsoffererstatning fra staten.

Informasjon om saksgangen i straffesaker.
Rådgivningskontoret skal være et trygt holdepunkt og gi medmenneskelig støtte og hjelp til personer som er berørt av kriminalitet.

Samarbeider med politi,konfliktråd, barnevern, skole, helsesøster, psykolog, lege og advokat.

Rådgivningskontoret gir også støtte til vitner i straffesaker.Kontoret gir støtte til vitner både før- under og etter hovedforhandling. Støtte til vitner går ut på å gi medmenneskelig støtte og praktisk informasjon i forbindelse med rettssaker og under avhør hos politiet. I dette inngår, der det er ønskelig, å møte frem i rettsmøtet sammen med vitnet og være til stede under vitneprovet. Møte med politiet og rettsapparatet er for mange en situasjon som preges av uro og usikkerhet. Det viser seg derfor at praktisk og medmenneskelig støtte er av stor betydning, og bidrar til å skape trygghet hos vitnet.

Kontaktinformasjon

Rådgiver Veronica Sørensen.

Besøksadresse: Kirkegata 2, Vardø (se kart) 
Postadresse: Postboks 253, 9951 Vardø
Telefon: 78 98 95 22
Mobiltelefon: 94 83 21 46

E-post: [email protected]
E-post direkte til rådgiver: [email protected]

Åpningstider: tirsdag, onsdag og torsdag kl 09.00- 15.00.