Kontoret for voldsoffererstatning
Kontakt RKK    Lenker    Brosjyrer
Kontoret for voldsoffererstatning Støttetelefon

Andre språk

English  Russian  Arabic  Polish  Bosnian  Kurdish  Farsi

Trondheim

Rådgivningskontoret for kriminalitetsofre i Trondheim dekker de kommuner som omfatter Sør-Trøndelag, Nordmøre og Romsdal og Sunnmøre politidistrikter.

Rådgivningskontoret for kriminalitetsofre kan bidra med:
Støttesamtaler, råd og veiledning. Informasjon om rettigheter og bistand til å kontakte det øvrige hjelpeapparatet om nødvendig. Informasjon om anmeldelsesrutiner, råd og veiledning i erstatningsstørsmål. Yte bistand ved søknad om voldsoffererstatning fra staten. Informasjon om gangen i straffesaker og støtte til vitner.
Rådgivningskontoret skal være et trygt holdepunkt og gi medmenneskelig støtte og hjelp til personer som er berørt av kriminalitet.

Rådgivningskontoret ble etablert i 1996 og samarbeider med politi, rettsvesen, konfliktråd, sykehus, leger/tannleger, psykologer, NAV-systemet, ideelle  organisasjoner, krise- og incestsentra m.m. Det vil være brukerens behov og sakens natur som avgjør dette.

Rådgivningskontoret gir også støtte til vitner i straffesaker.Kontoret gir støtte til vitner både før- under og etter hovedforhandling. Støtte til vitner går ut på å gi medmenneskelig støtte og praktisk informasjon i forbindelse med rettssaker og under avhør hos politiet. I dette inngår, der det er ønskelig, å møte frem i rettsmøtet sammen med vitnet og være til stede under vitneprovet. Møte med politiet og rettsapparatet er for mange en situasjon som preges av uro og usikkerhet. Det viser seg derfor at praktisk og medmenneskelig støtte er av stor betydning, og bidrar til å skape trygghet hos vitnet.

Kontaktinformasjon

Rådgiver Berit Roaldseth: mobil: 41 20 03 15

Rådgiver Tanja Hulsund: mobil: 97 99 22 51

Besøksadresse: Kongens gate 60 (3. etasje) Trondheim - det er heis fra gatenivå. Bygget er tilrettelagt for rullestolbrukere. Kontoret ligger i sentrum - 5 minutters gange fra Trondheim Torg, eller ca. 150 meter fra Leüthenhaven som har rikelig med parkeringsmuligheter (se kart).

Postadresse: Kongens gate 60, 7012 Trondheim
Telefon: 78 98 96 05

E-post: [email protected]

Åpningstider er tirsdag, onsdag og torsdag kl. 09.00 -14.00. Mandag og fredag i hovedsak reservert for avtaler kl. 09.00-14.00. Henvendelser for timeavtale kan gjøres alle dager kontoret har åpent.