Kontoret for voldsoffererstatning
Kontakt RKK    Lenker    Brosjyrer
Kontoret for voldsoffererstatning Støttetelefon

Andre språk

English  Russian  Arabic  Polish  Bosnian  Kurdish  Farsi

Tromsø

Rådgivningskontoret for kriminalitetsofre i Tromsø startet i 1996, og

dekker de kommuner som omfatter Troms og Midtre Hålogaland politidistrikter.

Rådgivningskontoret for kriminalitetsofre kan bidra med:

Støttesamtaler, råd og veiledning.

Informasjon om rettigheter og bistand til å kontakte det øvrige hjelpeapparatet.

Yte bistand ved søknad om voldsoffererstatning fra staten.

Informasjon om saksgangen i straffesaker

Støtte til de som skal vitne i en rettssak, både før-under -og etter rettssaken. Dette innbefatter også å møte frem i rettsmøtet sammen med vitnet. Møte med politiet og rettsapparatet er for mange en situasjon som preges av uro og usikkerhet. det viser seg at praktisk og medmenneskelig støtte er av stor betydning, og bidrar til å skape trygghet hos vitnet.

Rådgivningskontoret skal være et trygt holdepunkt og gi medmenneskelig støtte og hjelp til personer som er berørt av kriminalitet.

Kontoret samarbeider med politi og rettsvesen, konflikråd, helsevesen, krise -og incestsenter, nav og andre aktuelle instanser.

Kontaktinformasjon:

Rådgiver Hege Theodorsen.

Åpningstider. mandag -fredag  0900-1530

Besøksadresse: Stortorget 2, 9008 Tromsø
Telefon:                 78 98 96 03

Mobiltelefon:        95 55 36 40

e-post:                [email protected]