Kontoret for voldsoffererstatning
Kontakt RKK    Lenker    Brosjyrer
Kontoret for voldsoffererstatning Støttetelefon

Andre språk

English  Russian  Arabic  Polish  Bosnian  Kurdish  Farsi

Steinkjer

Rådgivningskontoret for kriminalitetsofre i Steinkjer ble etablert i 2007, og dekker de kommuner som omfatter Nord -Trøndelag politidistrikt.

Rådgivningskontoret for kriminalitetsofre kan bidra med:
Støttesamtaler, råd og veiledning.

Informasjon om rettigheter og bistand til å kontakte det øvrige hjelpeapparatet.

Yte bistand ved søknad om voldsoffererstatning fra staten.

Informasjon om saksgangen i straffesaker.

Støtte til de som skal vitne i en rettssak, både før- under og etter rettssaken. Støtte til vitner går ut på å gi medmenneskelig støtte og praktisk informasjon i forbindelse med rettssaker og under avhør hos politiet. I dette inngår, der det er ønskelig, å møte frem i rettsmøtet sammen med vitnet og være til stede under vitneprovet. Møte med politiet og rettsapparatet er for mange en situasjon som preges av uro og usikkerhet. Det viser seg derfor at praktisk og medmenneskelig støtte er av stor betydning, og bidrar til å skape trygghet hos vitnet.

Kontoret samarbeider med politi, påtalemyndighet, bistandsadvokater, helsevesenet, barnevernet, konfliktrådet og andre instanser som det er nødvendig å samarbeide med til det beste for den som mottar bistand.

Kontaktinformasjon

Kontorets åpningstider: tirsdag og torsdag 09.00-15.30

 Rådgiver Ove Bakken: mobil: 97 99 22 50

Telefon: 78 98 95 58
e-post: [email protected]

Besøks og postadresse: Statens Hus, 7734 Steinkjer.
Telefon: 78 98 95 57
e-post: [email protected]