Kontoret for voldsoffererstatning
Kontakt RKK    Lenker    Brosjyrer
Kontoret for voldsoffererstatning Støttetelefon

Andre språk

English  Russian  Arabic  Polish  Bosnian  Kurdish  Farsi

Stavanger

Medieomtale

Rådgivningskontoret for kriminalitetsofre i Stavanger dekker de kommuner som omfatte hele Rogaland politidistrikt fra Hjelmeland i nord til Lund i sør, samt Sirdal kommune. 

Rådgivningskontoret for kriminalitetsofre kan bidra med:
Støttesamtaler, råd og veiledning. Informasjon om rettigheter og bistand til å kontakte det øvrige hjelpeapparatet om nødvendig. Informasjon om anmeldelsesrutiner, råd og veiledning i erstatningsstørsmål. Yte bistand ved søknad om voldsoffererstatning fra staten. Informasjon om gangen i straffesaker og støtte til vitner.
Rådgivningskontoret skal være et trygt holdepunkt og gi medmenneskelig støtte og hjelp til personer som er berørt av kriminalitet.

Rådgivningskontoret ble etablert i 2004 og samarbeider med lokale instanser. Dette gjelder politiet, advokater, krisesenteret, DIXI Ressurssentret for voldtatte, Livskrisehjelpen, Voldtektsmottaket, leger, tannleger, kommunal  sosialtjeneste, konfliktrådet og  tingretten.

Rådgivningskontoret gir også støtte til vitner i straffesaker.Kontoret gir støtte til vitner både før- under og etter hovedforhandling. Støtte til vitner går ut på å gi medmenneskelig støtte og praktisk informasjon i forbindelse med rettssaker og under avhør hos politiet. I dette inngår, der det er ønskelig, å møte frem i rettsmøtet sammen med vitnet og være til stede under vitneprovet. Møte med politiet og rettsapparatet er for mange en situasjon som preges av uro og usikkerhet. Det viser seg derfor at praktisk og medmenneskelig støtte er av stor betydning, og bidrar til å skape trygghet hos vitnet.

Kontorets åpningstider er: Mandag-torsdag 09.00-15.00

Kontaktinformasjon

Rådgiver Marianne Enerstvedt: mobil: 97 99 22 47

Rådgiver Elisabeth Kristensen: mobil: 97 99 22 48

Besøksadresse: Lagårdsveien 91, annen etage. Stavanger (kart) (Colosseumsklinikken Stavanger AS)

Postadresse: Lagårdsveien 91, 4010 Stavanger
Telefon: 78 98 96 15

E-post: [email protected]