Kontoret for voldsoffererstatning
Kontakt RKK    Lenker    Brosjyrer
Kontoret for voldsoffererstatning Støttetelefon

Andre språk

English  Russian  Arabic  Polish  Bosnian  Kurdish  Farsi

Kristiansand

Medieomtale

Rådgivningskontoret for kriminalitetsofre i Kristiansand startet i 1999, og dekker de kommuner som omfatter Agder (øst og vest) politidistrikt. 

Rådgivningskontoret for kriminalitetsofre kan bidra med:
Støttesamtaler, råd og veiledning.

Informasjon om rettigheter og bistand til å kontakte det øvrige hjelpeapparatet.

Yte bistand ved søknad om voldsoffererstatning fra staten

Informasjon om gangen i straffesaker og støtte til vitner. Kontoret gir støtte til vitner både før- under og etter hovedforhandling. Støtte til vitner går ut på å gi medmenneskelig støtte og praktisk informasjon i forbindelse med rettssaker og under avhør hos politiet. I dette inngår, der det er ønskelig, å møte frem i rettsmøtet sammen med vitnet og være til stede under vitneprovet. Møte med politiet og rettsapparatet er for mange en situasjon som preges av uro og usikkerhet. Det viser seg derfor at praktisk og medmenneskelig støtte er av stor betydning, og bidrar til å skape trygghet hos vitnet.


Rådgivningskontoret skal være et trygt holdepunkt og gi medmenneskelig støtte og hjelp til personer som er berørt av kriminalitet.

Kontoret samarbeider med politiet, domstolen, Sosialetaten i Kristiansand Kommune, Støttesenteret mot seksuelle overgrep, Krisesenteret, Konfliktrådet, bistandsadvokater.

Kontorets åpningstoder er: Mandag- torsdag 09.00-15.30

Kontaktinformasjon

Rådgiver Nandrup Abrahamsen

Mobiltelefon:97 99 22 43

E.post: [email protected]

Rådgiver Reidar Vang

mobiltelefon: 97 99 22 44

E.post: [email protected]

Besøksadresse: Holbergsgate 17, Kristiansand (kart)
Postadresse: Serviceboks 514, 4605 Kristiansand
Telefon: 78 98 96 25

E-post: [email protected]