Kontoret for voldsoffererstatning
Kontakt RKK    Lenker    Brosjyrer
Kontoret for voldsoffererstatning Støttetelefon

Andre språk

English  Russian  Arabic  Polish  Bosnian  Kurdish  Farsi

Hamar

Rådgivningskontoret for kriminalitetsofre i Hamar dekker de kommuner som omfatter Hedmark, Vest-Oppland og Gudbrandsdal politidistrikter.  

Rådgivningskontoret for kriminalitetsofre ha som sin viktigste oppgave å være et trygt holdepunkt og gi menneskelig støtte og hjelp til mennesker som har vært utsatt for kriminalitet

Rådgivningskontoret for kriminalitetsofre kan bidra med:

Aktuelle samarbeidspartnere:

Rådgivningskontoret gir også støtte til vitner i straffesaker.Kontoret gir støtte til vitner både før- under og etter hovedforhandling. Støtte til vitner går ut på å gi medmenneskelig støtte og praktisk informasjon i forbindelse med rettssaker og under avhør hos politiet. I dette inngår, der det er ønskelig, å møte frem i rettsmøtet sammen med vitnet og være til stede under vitneprovet. Møte med politiet og rettsapparatet er for mange en situasjon som preges av uro og usikkerhet. Det viser seg derfor at praktisk og medmenneskelig støtte er av stor betydning, og bidrar til å skape trygghet hos vitnet.

Kontaktinformasjon

Rådgiver Erik Ween

Rådgiver Cathrine Wergeland Vedum

Kontorets åpningstider er Mandag- torsdag 09.00-15.00

Besøksadresse: Kirkegata 3- II- etg

Postadresse: Postboks 446, 2303 Hamar
Telefon: 78 98 96 47

Mobiltelefon: 48 22 98 24

E-post: [email protected]

[email protected]riminalitetesofre.no

[email protected]