Kontoret for voldsoffererstatning
Kontakt RKK    Lenker    Brosjyrer
Kontoret for voldsoffererstatning Støttetelefon

Andre språk

English  Russian  Arabic  Polish  Bosnian  Kurdish  Farsi

Hjelpen vi tilbyr

Rådgivningskontoret for kriminalitetsofre (RKK) er et tilbud til personer som har opplevd vold eller annen kriminalitet. Vi har også tilbud til personer som skal vitne i rettssaker. Vi har taushetsplikt og all hjelp blir gitt ut i fra dine behov.

RKK skal være et supplement til offentlige instanser og hjelpeapparat, og er politisk og religiøst nøytralt. Tjenesten er gratis, og driften finansieres over Statsbudsjettet.

Hvem kan få hjelp?

Tilbudet er først og fremst for deg som har vært utsatt for kriminalitet, men også andre enn den som selv ble utsatt kan bli påvirket av kriminaliteten. Derfor tar vi også imot pårørende, venner, kolleger og familie.

Tilbudet om bistand fra RKK er åpent for alle, enten forholdet er politianmeldt eller ikke.

Vitner, både i straffesaker og i sivile saker, kan få praktisk hjelp og støtte ved rådgivningskontorene.

Du kan selvfølgelig kontakte oss anonymt. Vi tar ikke kontakt med andre etater eller parter i saken uten at du samtykker.

Hva kan vi hjelpe med?

Overgrep reduserer livskvaliteten, tryggheten og rettsfølelsen hos dem som rammes. Rådgivningskontoret tilbyr noen å snakke med når du synes det er vanskelig.

RKK skal være et trygt holdepunkt og gi medmenneskelig støtte og hjelp i en vanskelig livssituasjon.

RKK gir både råd, veiledning og praktisk hjelp. Hos oss kan du få informasjon og hjelp til å kontakte det øvrige hjelpeapparatet, politi og rettsvesen. Vi gir deg også informasjon om gangen i en straffesak fra anmeldelse til dom.

Vi gir informasjon om hvilke rettigheter du har som offer for kriminalitet og kan hjelpe deg med å utarbeide søknad om voldsoffererstatning og billighetserstatning.

Skal du vitne i en rettssak?

Mange gruer seg til å vitne i rettssaker, særlig hvis det er første gang, eller hvis saken er mer personlig for den som vitner. Når du blir stevnet (innkalt som vitne) får du opplysninger om rettighetene dine, men mange har behov for ekstra informasjon og noen trenger også en person å støtte seg til under selve rettssaken.

Dersom du blir stevnet som vitne i en rettssak kan du ta kontakt med Rådgivningskontoret for kriminalitetsofre. RKK tilbyr støtte til den som skal være vitne. Vi tilbyr støtte før, under og etter rettssaken. Vi kan gjøre dette på forskjellige måter, alt etter hva du ønsker. For det første kan vi orientere deg om hvordan en rettssak foregår og om hva som kreves av deg når du skal vitne. Har vi anledning, kan vi følge deg til rettslokalet og være der sammen med deg under saken.Våre kontorer