Kontoret for voldsoffererstatning
Kontakt RKK    Lenker    Brosjyrer
Kontoret for voldsoffererstatning Støttetelefon

Andre språk

English  Russian  Arabic  Polish  Bosnian  Kurdish  Farsi

Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre

Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre (RKK) er et Statlig gratis tilbud til personer som har opplevd eller er berørt av kriminalitet. Alle som har problemer relatert til kriminalitet, også pårørende, kan kontakte rådgivningskontorene. Tilbudet er åpent for alle, enten forholdet er politianmeldt eller ikke. Rådgivningskontorene kan også kontaktes anonymt, hvis det er ønskelig.

Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre finnes i dag i 14 byer med god geografisk spredning. Rådgiverne har bred yrkes- og erfaringsbakgrunn. Driften finansieres over statsbudsjettet og Kontoret for voldsoffererstatning er faglig og administrativt ansvarlig for driften.

Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre kan bidra med:

Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre skal være et trygt holdepunkt og gi medmenneskelig støtte og hjelp til personer som har vært utsatt for kriminalitet.Våre kontorer