Kontoret for voldsoffererstatning
Kontakt RKK    Lenker    Brosjyrer
Kontoret for voldsoffererstatning Støttetelefon

Andre språk

English  Russian  Arabic  Polish  Bosnian  Kurdish  Farsi

Ledige stillinger

Ledige stillinger ved Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre blir kunngjort her. Det er Kontoret for voldsoffererstatning som har administrativt og faglig ansvar for driften av rådgivningskontorene. Spørsmål angående de ledige stillingene skal rettes til Kontoret for voldsoffererstatning tlf. 78 98 95 00.

Det er for tiden ingen ledige stillinger ved Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre.

 Våre kontorer