Kontoret for voldsoffererstatning
Kontakt RKK    Lenker    Brosjyrer
Kontoret for voldsoffererstatning Støttetelefon

Andre språk

English  Russian  Arabic  Polish  Bosnian  Kurdish  Farsi

Voldsforebyggende seminar

24.- 25. november 2010 på Voksenåsen

Dette er det tredje året på rad som Rådgivningskontorene for Kriminalitetsofre og Kontoret for voldsoffererstatning arrangerer RKKs internasjonale voldsforebyggende seminar på Voksenåsen. Seminaret har gjennom årene utviklet seg til å bli ledende i Norge for å belyse utfordringer i kriminalitetsoffrenes hverdag. Vi har satt sammen et program som vi håper vil skape en arena hvor kriminalitetsofre, fagfolk og media kan møtes, utveksle erfaringer og dermed bidra til at fagfeltet utvikles videre.

Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre (RKK) er et gratis lavterskeltilbud til personer som har opplevd kriminalitet. Alle som har problemer relatert til kriminalitet, også pårørende, kan kontakte rådgivningskontorene. Tilbudet er åpent for alle, enten forholdet er politianmeldt eller ikke. Rådgivningskontorene kan også kontaktes anonymt, hvis det er ønskelig.

Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre finnes i dag i 14 byer med god geografisk spredning. Rådgiverne har bred yrkes- og erfaringsbakgrunn. Driften finansieres over statsbudsjettet og Kontoret for voldsoffererstatning er faglig og administrativt ansvarlig for driften.

Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre kan bidra med:

 Vi vil gjerne benytte anledningen til å takke årets foredragsholdere for Deres bidrag til seminaret.

Trykk her for å melde deg på! »

Onsdag 24. november

09:00 - 10:00 Registrering.
10:15 - 10:20 Velkomst ved direktør Remi Strand.
10:20 - 10:50 Åpningsinnlegg.
11:15 - 12:30 Psykisk vold. Ved psykologspesialist og nestleder i ATV-stiftelsen, Per Isdal.
12:30 - 13:30 Lunsj.
13:30 - 14:30 Workshops

a. Hatkriminalitet - Utbredelse og virkning for den kriminalitetsutsatte. Ved Lene Løvdal, juridisk rådgiver for Landsforeningen for lesbiske og homofile.
b. Hvordan jobbe for rettferdighet for voldsofre over landegrensene? Ved Marit Alsaker Stemland fra Senter for kunnskap og likestilling i Steigen.

c. Voldsoffererstatningsordningen - En presentasjon av ordningen. Ved Kontoret for voldsoffererstatning.

14:30 - 14:45 Pause med kaffe.
14:45 - 16:00 Vold og overgrep mot barn i etniske miljøer. Ved Sarita Skagnes.
19:00 Festmiddag.

Torsdag 25. november

08:30 - 09:00 Registrering.
09:00 - 10:30 Kan lovgivning og medisin restituere kriminalitetsofre? Ved Annika Snare, kriminolog og lektor ved Universitet i København
10:30 - 10:45 Pause
10:45 - 12:00 Workshops.

a. Mishandlede kvinners forventning til og erfaring med rettsapparatet. Ved forsker Yngvil Grøvdal fra Nasjonalt kunnskapssenter om Vold og traumatisk stress.
b. Rettferdsvederlag/billighetserstatning til voldsofre. Ved seniorrådgiver ved Statens sivilrettsforvaltning, Ellen Ystgård Tjemsland.
c. Brottsofferfonden - Hva er brottofferfonden og hvordan hjelper fondet de kriminalitetsutsatte? Ved Brottsoffermyndigheten i Sverige.

12:00 - 13:00 Lunsj.
13:00 -15:00 Debatt - Voldsoffrenes møte med det offentlige. Innledning ved Helle Nesvold, overlege på voldtektsmottaket i Oslo.
15:00 - 15:30 Oppsummering og tilbakemeldinger

Vi forbeholder retten til å endre på programmet. 

Merk

Workshop med Brottsofferfonden og Senter for kunnskap og likestilling har byttet plass i forhold til det originale programmet.

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfristen er 5. november, 2010.

Priser

Pakkepris: Full pakke
Inkluderer seminar begge dager, lunsjbuffet, overnatting fra onsdag til torsdag i enkeltrom, festmiddag på onsdag kveld.
Kr. 2.880,-

Ønskes ekstra overnatting fra tirsdag til onsdag koster det i tillegg kr 1.335,- i enkeltrom inkl. frokost.

Dagspris
Seminar, lunsjbuffet inkl. mineralvann og kaffe/te hele dagen.
Kr. 690,- per dag

Festmiddag, onsdag kveld
Ikke inkludert drikke.
Kr. 245,-Våre kontorer