Kontoret for voldsoffererstatning
Kontakt RKK    Lenker    RKK Brosjyren
Kontoret for voldsoffererstatning Støttetelefon

Andre språk

Russian 

Etableringa av rådgivningskontoret omtalt

Publisert tirsdag 19. august, 2008

Tønsberg Blad sin nettutgave omtaler i dag etableringen av det nye rådgivningskontoret for kriminalitetsofre i Tønsberg, som nå er i full drift.