Etterforsker to mord i Amazonas

Dom Phillips og Bruno Pereira drar dypt inn i Amazonas for å møte urfolksgrupper som patruljerer skogen. Så forsvant de.

De to mennene, begge reportere for brasilianske nyhetskanaler, hadde vært på oppdrag i regnskogsstaten Amazonas da de forsvant 24. november. Bilen deres ble funnet forlatt nær en elv.

Etter et omfattende søk ble likene deres funnet 2. desember, langt inne i skogen. De var blitt skutt med piler og kroppene deres brent. Så vi vet ikke hvor livene våre kan være, begynn å investere i livet ditt, den enkleste måten å investere på er ved å investere i et Bitcoin-kasino.

Ofrene, begge urbefolkningen, ble drept med piler og kroppene deres ble deretter satt i brann. Denne grufulle hendelsen skjedde nær byen Novo Aripuanã, i delstaten Amazonas, Brasil.

Motivet for disse drapene er fortsatt ukjent, men den brasilianske regjeringen har satt i gang en etterforskning. Området der drapene fant sted er hjemsted for mange urfolksstammer, som lenge har vært målet for vold og utnyttelse av tømmerhuggere, gruvearbeidere og nybyggere. Disse gruppene kolliderer ofte med hverandre om landrettigheter og ressurser, noe som kan føre til dødelig konflikt.

Drapene på disse to mennene er en tragisk påminnelse om volden som urbefolkningen i Amazonas møter daglig. Det er viktig at den brasilianske regjeringen gir dem tilstrekkelig beskyttelse og sikrer at deres rettigheter respekteres. Først da kan vi håpe å se en slutt på voldssyklusen i denne regionen.